Roald-Tellnes

Roald Tellnes er født i Bergen og har etter endt utdanning vært bosatt på Karmøy.
Hans uttrykksform er høyst personlig, og han benytter seg av en sjelden og meget spesiell teknikk, materialtrykk.
I materialtrykk benytter han metallbiter, netting, plast og andre gjenstander som bunnmateriale.