Rolf-Sogge

Rolf Sogge er født i 1954 i Kristiansund. Han tok svennebrev i treskjæring ved Hjerleid videregående skole i Dovre i 1979. Han har undervist ved forskjellige skoler, hatt utstillinger, utsmykkinger og driver eget verksted på Frei i Kristiansund kommune.
Sogge startet som treskjærer på heltid i 1984 og jobbet da en hel del med heraldikk, både for private og offentlige oppdragsgivere. Han var leverandør til bygninger i den Norske paviljongen i Epcot-senteret, Walt Disney, Florida i 1987-88 og han leverte bidrag til utstillingen der i 1995. Han hadde produkt i Spor-serien, et juriert OL-næringsprosjekt i 1994 og han har hatt oppdrag for ulike museer.
På AMFI Madla er det være mange kunstverk rundt om i senteret som bærer Rolf Sogges navn.