Stein-Rusnes

Reiner og trestammer danner spennende mønstre, vann fryser til is og bekker renner
nedover fjellsiden – dette gir meg inspirasjon til mitt kunstneriske arbeid.
Jeg arbeider med akryl på lerret/mdf-plater og digital grafikk/blandingsteknikk.

I de grafiske arbeidene bruker jeg digitalt tegnebrett og utsnitt av fotografier som omformes
og bearbeides videre i pc-en til ønsket resultat. Arbeidene gjengir ingen bestemte steder.
Jeg ønsker å gjenskape en stemning eller et inntrykk etter utallige turer i skog og fjell.
De ferdige arbeidene trykkes på Canson-papir med pigmentblekk av høy kvalitet.
Bildene er nummerert og signert.