Jan Erik Willgohs er en norsk maler. Har sin utdannelse blant annet fra Statens Kunstakademi i Oslo og Konsthögskolan i Stockholm samt Royal College of Art i London.
En dynamisk figurkomposisjon danner ofte kjernen i Willgohs abstraherte, ekspressivt gjennomførte bilder.