Terje-Grostad

Terje Grøstad, norsk maler og grafiker, opprinnelig fra Drammen, bosatt i Telemark siden 1950–årene. Grøstad var elev av Karl Høgberg, Bjarne Engebret og Per Krohg. Har utført altertavler til flere kirker, bl.a. i Havøysund, Tana og Brevik; illustrerte 1968 Sven Morens Aust or Markom, 1971–72 Vinjes Dølen og 1972 Falkbergets Den fjerde nattevakt med tresnitt. Terje Grøstad arbeidet helt til det siste, og i 2010 ferdigstilte han glassmalerier i Sandefjord kirke.