webbilde,+ego

Merete Løndal (f.1971) begynte å male i 1996, stedet var Berlin. Det var musikken som bragte henne til den kunstneriske byen, men det var billedkunsten som hadde tatt plass i hjertet hennes da hun la musikken på hylla og forlot byen i 2001. I 2007 etablerte hun eget atelier i Hydroparken, Norsk Hydros gamle industrilokaler, i Notodden.

Hennes største kunstprosjekt så langt er maleriserien «En passant». Løndal reiste rundt i land i politiske og økonomiske endringer og fotograferte speilinger i store butikkvinduer av tilfeldige mennesker hun så på gaten. Hjemme i Norge ble fotografiene grunnlaget for store malerier malt i eggtempera på lerret, en teknikk med røtter flere tusen år tilbake i tid.

Sett ved første øyekast viser Løndals motiver mennesker i forbifarten, hensatt i sine private tanker. På dypere plan speiler de samfunnet på en mer fundamental måte og belyser individets plass i den store sammenhengen. Fokuset ligger på menneskene bak alle tallene og statistikken. Man ser aldri hele historien ved første øyekast.

Motivene følger finanskrisen geografisk, fra Norden i forkant av krisen, gjennom Europa og over atlanteren til USA. Flere av motivene er også fra Cuba, der Løndal tilbrakte tid under oppmykningen av den amerikanske blokaden.

Løndal reiste nylig til Sofia, Bulgaria, sammen med språkeksperten Siri Camilla Torset for å fortelle historiene til de tre bulgarske poetene Dora Gabe, Blaga Dimitrova og Elizaveta Bagrjana, store klassiske forfattere i bulgarsk litteraturhistorie og rebeller og forkjempere i sin tid. Reisen er del av et større pågående prosjekt som setter lys på kvinner med viktige historier å fortelle. Samarbeidsprosjektet har fått navnet BULGARSK VÅR #rebellerpåreise og resultatet skal bli en bok. 

Foruten å følge menneskeskjebner gjennom finanskrisen og å bo på Cuba under oppmykningen av den amerikanske blokaden overvar Løndal både Brexit og det amerikanske presidentvalget i 2016, der hun også deltok i store demonstrasjoner de påfølgende dagene. Det er ikke til å legge skjul på at Merete Løndal er svært samfunnsengasjert. Likevel er ikke tanken å være politisk eller moraliserende, men heller å stille spørsmål og fungere som en tankevekker.

– Jeg ønsker å gjøre dette på en stillferdig måte, uten store ord eller provoserende utspill. Å mane til ettertanke og gjenkjennelse, ved at det holdes av rom for tilskuerens individuelle historie og egentolkning