KJERSTI NÆSS , f. 1953 Oslo

Et opphold på Jæren for nesten 20 år siden gjorde at hun oppdaget ”horisonten” som har fått en solid plass i hennes kunst.