Ola Strand

Ola Strand

Grafisk lære hos Dag Rødsand. For øvrig selvlært.