RUNE WERNER MOLNES Rune Werner Molnes (1978) – fotograf og visuell kunstner som hovedsakelig fokuserer på temaene landskap, eksistensialisme, landskapsvern og bygdeforfall. Molnes’ prosjekt, «Entropi», som fokuserer på temaene over, ble antatt til Vestlandsutstillingen. Prosjektet består av portretter av gamle, forlatte hus langs kysten av Nord-Norge og Island. Begrepet er lånt fra termodynamikk, og referer til ideen om at alt i universet beveger seg fra orden til uorden, hvor entropi er målingen av den endringen. Husene deler en felles kulturarv, og årsakene til at de blir forlatt er svært like. Levemåten i disse områdene har endret seg radikalt de siste tiårene. Gjennom fotografiene prøver Molnes å formidle sjelen til disse bygningene- og minnet om en kultur. «Unworldly Landscape» er et prosjekt som har blitt til i løpet av ti lengre studieopphold på Island, hvor han også samarbeidet med miljøvernorganisasjoner for vern av unike områder i det Islandske høylandet. Prosjektet har blant annet resultert i to separatutstillinger hos Galleri Fóld i Reykjavik, samt innkjøp til Det Norske Representasjonskontoret i Palestina og Islands Konsulat i Detroit, USA. Nylig ble bilder fra hans prosjekt «Ærlig Landskap» innkjøpt til Japans Konsulat i Norge. Prosjektet er et bestillingsverk fra UiB som ble til gjennom ett års fritt prosjektarbeid med tilhørende separatutstilling i Lønningen Lystgård under åpningen av nye botaniske hage. Molnes har bak seg flere år som arbeidende styreleder hos Isotop Fellesatelier i Bergen sentrum, hvor han har sitt studio i tredje etasje. Han er også styremedlem hos BKFH (Bildende kunstneres forening Hordaland) og hos Hordaland Kunstsenter (HKS). Kunsten til Rune er representert hos ledende gallerier i byer som Reykjavik, Bergen, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Oslo og København.