Thomas-Klevjer

Kunstneren Thomas Jørgen Klevjer (tidligere Thomas Jørgensen) f. 09.07.1972, vokste opp her i Myrveien på Hønefoss.
Klevjer byttet etternavn da han i 2000 giftet seg med sin kone Lisbeth V. Klevjer og tok hennes etternavn.
Kunstneren var allerede fra barnsben av langt over middels flink til å tegne, noe både venner og lærere i barndommen til stadighet kunne konstatere.
I dag har Klevjer galleri på Helgelandsmoen.